Fyra nyckeldetaljer i Rysslandutredningen

448 sidor Rysslandsutredning offentliggjordes idag.
Dokumentet ger en unik inblick i hur president Trump agerade före och under Muellers utredning.

Här är fem detaljer som kan avgöra vad som kommer att hända härnäst.

1. Rapporten är allt annat än ett ”fullständigt frikännande”. Tvärtom

I rapporten skriver Robert Mueller att utredningen aldrig tog någon slutlig ställning till huruvida president Trumps beteende utgjorde någon brottslig handling. Mueller skriver sedan uttryckligen att ”om vi efter en noggrann undersökning var trygga i faktumet att president Trump uppenbart inte förhindrat rättvisan, så skulle vi ha sagt det.”

sid. 394 i rapporten. Eller Vol II sid 182.

2. Trump räddades troligtvis från sig själv – av sin egen personal

En av de mest allvarliga fallen av misstänkt förhindrande av rättvisa var när president Trump instruerade Vita Huset-juristen Don McGahn att be ställföreträdande justitieministern ”få bort” Mueller som särskild utredare. Om så hade blivit fallet så hade vägen legat öppen för att dra betydligt hårdare slutsatser om förhindrande av rättvisa.

Men McGahn vägrade.

Och han vägrade igen när Trump ville att han skulle skriva ett dokument där han bedyrade att presidenten aldrig bett honom göra ovanstående. Totalt finns en handfull exempel när president Trump varit nära att kliva över gränsen, men där hans personal räddat honom genom att vägra.


sid. 216 i rapporten. Eller Vol II sid 4.

3. Mueller tog aldrig ställning kring ”förhindrande” – av flera skäl

Medan justitieminister Barr tydligt markerat att han inte tycker att Rysslandsutredningen innehåller bevis nog för att anklaga presidenten för förhindrande av rättvisa, så är Mueller betydligt mer komplex i sin utredning.

Han räknar upp en rad skäl till varför det var extra svårt i det här fallet att ta ställning till frågan om förhindrande av rättvisa.

a. Faktumet att det underliggande misstänkta brottet – om maskopi eller koordinering mellan Trump-kampanjen och Ryssland – inte kunde styrkas gjorde det att påvisa förhindrande av rättvisa.

b. Mycket av det som Trump gjorde skedde inför öppna ridåer, vilket gjorde det svårt för utredaren att påstå att han försökt förhindra rättvisan i lagens mening.

c. Flera av de mest kritiserade besluten – som att sparka FBI-direktören James Comey – hade president Trump rätt att ta, utifrån hans befogenheter som president.

Sid 369 i rapporten eller Vol II sid 157

4. Förvänta er att kongressen fortsätter utreda

Under dagen twittrade president Trump triumferande ut en bild med texten Game Over i ett typsnitt som anspelade på Game of Thrones. Men även om Rysslandsutredningen fortfarande på det stora hela är goda nyheter för Trump, så lär inte det sista vara sagt ännu.

I utredningen öppnar nämligen Mueller för att den amerikanska kongressen kan fortsätta utreda presidenten.

Och det lär den göra.

Sid 220 i rapporten eller Vol II sid 8
Hela Robert Muellers rapport går att läsa på den här länken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *