”I tomrummet mellan deadline och publicering kan ingen höra dig skrika”

Idag är det Pressfrihetens dag. Många förtjänar credd för sin kamp för pressfrihet. Jag vill idag uppmärksamma alla ansvariga utgivare och publicister runtom i världen. Det är ni som tar de sista besluten. Beslut som kan vända upp och ned på människors liv, såväl till det bättre som till det sämre. Beslut som kan sänka […]